Canh trứng để sinh con trai là vô ích?

Các cặp cha mẹ thường cho rằng canh kỳ rụng trứng có thể sinh được con như ý muốn, nhưng khoa học đã chứng minh điều này là vô căn cứ.

Kiều Oanh (Theo England Journal of Medicine, Video: Nucleus, Mark Kulek)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>