Quốc tế 18/06/2019 11:47

Tay kiếm đại náo bệnh viện dù đã bị khống chế vẫn không ngừng đe dọa sẽ kiện cảnh sát nếu làm anh ta bị thương...

Nguồn: Liveleak

Avatar