Đời sống 14/04/2019 04:30

Chẳng cần tới Hà Giang, người dân Thủ đô cũng có thể thỏa sức ngắm tam giác mạch nở trái mùa ngay giữa lòng Hà Nội.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar