Cộng đồng08/06/202104:28

Chiếc ô tô đang dừng lại chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị cành cây cổ thụ gần 100 tuổi rơi trúng.

Nguồn: Newsflare

Avatar