Sức khỏe 05/09/2018 07:30

Theo một kết quả nghiên cứu, trong các cặp vợ chồng vô sinh tại Việt Nam, nguyên nhân do nam giới chiếm tỷ lệ tới 40%.

Video: Reeldeal, bob cook, Al Jazeera English, RTV Free Videos, The New York Times...

Avatar