Hài23/09/202010:06

Nghe lời, chàng ‘ngố’ mua túi hàng hiệu tặng vợ, làm theo mọi điều vợ muốn nhưng vẫn bị mắng chỉ vì điều này…

Video: Youku

Avatar