Thế giới 20/04/2017 05:25

Lúc mới được nhận nuôi, cô lợn Esther có cân nặng chỉ 1,3kg. Thế nhưng cho tới thơi điểm hiện tại, nó đã chạm mốc 304kg.Theo Seeker

Avatar