Cần trải qua những thử thách khắc nghiệt như thế nào để bay vào vũ trụ?

Giấc mơ bay vào không gian sẽ có thể trở thành hiện thực nếu bạn đáp ứng được những điều kiện này.

Hoài Thu (Nguồn: Tech Insider)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>