Thế giới 17/11/2018 03:00

Giấc mơ bay vào không gian sẽ có thể trở thành hiện thực nếu bạn đáp ứng được những điều kiện này.

Hoài Thu (Nguồn: Tech Insider)

Avatar