Thế giới13/09/201809:31

Một cần thủ Mỹ vừa câu được con cá hồi vua nặng 14,5kg và dài 1,05 kg khiến những người bạn hét lên “nó là một con quái vật”

2T (Video: Fox17 online)

Avatar