Cộng đồng14/06/202106:46

Người phụ rất cẩn thận nhìn trái, nhìn phải khi băng qua đường nhưng vẫn suýt chết khi bị 2 ô tô mất kiểm soát bất ngờ lao thẳng về phía mình.

Nguồn: Newsflare

Avatar