Đời sống 15/04/2019 06:00

Khi gặp người đang bị chó dữ tấn công, bạn có thể giải cứu họ bằng các cách như sử dụng nước, bình xịt,...

Linh Trang - Anh Phú

Avatar