Thế giới05/05/202105:04

Trong bối cảnh dịch bệnh hành hoành và nguồn oxy cạnkiệt, các bệnh nhân tuyệt vọng bên bờ sự sống, nhiều bệnh viện ở Ấn Độ đã quay sang cầu cứu… tòa án như một “biện pháp cuối cùng”.

Q.N (Theo Reuters)

 

Avatar