Cộng đồng16/08/202105:29

Một căn gác chất đầy củi bất ngờ đổ sập xuống đầu một người phụ nữ đang rửa bát và cô con gái đang bưới tới giúp mẹ…

Nguồn: Newsflare

Avatar