Quân sự 21/10/2019 10:20

Đây là căn cứ do Đức quốc xã xây dựng, tuy nhiên, nó đã bị Hồng quân Liên Xô chiếm đóng.

Theo BBC

Avatar