Xe18/06/201710:02

Phần Lan đã cho áp dụng loại hình xe bus không người lái tại rất nhiều thành phố, đây là mô hình giúp tiết kiệm sức người và bảo vệ môi trường.Theo VTC

Avatar