Thế giới29/11/202106:30

Một xác ướp ước tính có niên đại từ 800 năm đến 1.200 năm đã được khai quật tại một điểm gần thủ đô Lima, Peru.

Q.N (Theo Reuters | Video: Reuters, 10 News First )

Avatar