Quân sự21/04/201702:37

Hải quân Mỹ công bố đoạn video về Locust, công cụ mới cho phép nhiều máy bay không người lái cùng lúc tụ lại thành đàn, áp đảo kẻ thù.Theo Business Insider

Avatar