Quốc tế 18/04/2018 02:45

Chiến hạm trị giá 2 tỉ USD này được xem là chương trình vũ khí thành công nhất của Lầu Năm Góc.

Kiều Oanh (Video: CNN, AiirSource Military, Huffington, Navy Recognition, UN, CBS)

Avatar