Rùa khổng lồ Sulcata có tên khoa học là Geochelone sulcata. Chúng có kích thước khi trưởng thành khoảng từ 61cm đến 75cm và cân nặng trung bình 50kg, một số con có thể nặng đến 100kg. Đây là một trong ba loài rùa cạn lớn nhất thế giới.

Nguyễn Đức 

Avatar