Đời sống 30/11/2017 10:00

Trong sản xuất hiện đại, mì ăn liền được chiên bằng hệ thống tự động, có lắp đặt thiết bị để kiểm soát nhiệt độ dầu ổn định và bổ sung lượng dầu mới đúng bằng lượng dầu đã hao hụt liên tục, đều đặn suốt quá trình chiên.

Đồng thời, chỉ số oxy hóa của dầu luôn được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng dầu chiên luôn tươi, mới. Để đánh giá chất lượng dầu chiên, người ta dựa trên mức độ oxy hóa của dầu được thể hiện thông qua chỉ số AV (Axit Value). Nếu dầu bị oxy hóa mạnh thì chỉ số AV của dầu sẽ rất cao và khiến cho dầu có mùi hôi, gắt. Đối với ngành sản xuất mì ăn liền, Uỷ ban tiêu chuẩn Quốc tế Codex và tiêu chuẩn Việt Nam đã đưa ra quy định: mức AV cho phép đối với sản phẩm mì chiên là £ 2 mg KOH/gram dầu.

VietNamNetTV

Avatar