Thời sự11/08/201909:25

Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng mức đầu tư khoảng 42 nghìn tỷ đồng. Hiện nay đã giải ngân 32.000 tỷ đồng nhưng đang có nguy cơ bị dừng do thiếu tiền.

Thực hiện: Nguyễn Đức 

Avatar