Thời sự10/12/202006:00

Chiếc mũ thở khí tươi không chỉ ngăn Covid-19 mà còn phòng chống các bệnh khác, giá thành chỉ bằng 1/10 giá nhập ngoại. Chiếc mũ là sản phẩm của nhóm PGS.TS Phan Trung Nghĩa Đại học Bách Khoa chế tạo.

Đình Hiếu

Avatar