Quốc tế 19/06/2018 12:19

Những hình ảnh của mồ chôn tập thể trẻ em ở tại Trujillo, một tỉnh nằm ở phía tây bắc của Peru vừa được công bố. Đây cho là hố chôn trẻ em lớn nhất thế giới cách đây khoảng 1000 năm. Các nhà khoa học xác nhận có 109 bộ hài cốt của trẻ nhỏ ở khu vực này.

Q.N (Theo Reuters, World News)
Avatar