Thời sự18/05/202109:59

Hai tòa nhà 18 tầng của khu nhà ở xã hội Vân Trung đã được trưng dụng làm khu cách ly.

Kiên Trung - Vũ Điệp - Đình Hiếu

Avatar