Thế giới01/02/201711:05

Hiện tại có hàng chục tòa tháp Trump trên khắp thế giới. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn sẽ gây trở ngại không nhỏ những khách sạn xây gần đó. Chỉ tính riêng tại Mỹ, hiện có 24 tòa tháp Trump. Trong số đó, Manhattan, New York, chiếm tới 11 tòa. Ngoài ra có 2 tòa ở thành phố Jersey, 2 tòa ở Miami, 1 tòa ở Chicago, Honolulu, Las Vegas, và Washington, DC.Theo BI/Dantri

Avatar