Thời sự07/06/202110:03

Từ khâu lên ý tưởng đến khi dựng lên buồng lấy mẫu xét nghiệm đầu tiên chỉ vẻn vẹn 7 ngày, nhóm nghiên cứu “buồng lấy mẫu cách ly an toàn” đã sẵn sàng lên đường đi vào tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Khung làm bằng ống nước bàng nhựa cũng rất ok. Ống nhựa chịu nhiệt thứ dùng cho nước nóng năng lượng mặt trời... ghép bằng các ống nối cũng bằng nhựa luôn.