Giải trí 15/01/2018 10:11

Những hình ảnh cho thấy các nghệ sĩ khá vất vả, họ tranh thủ ăn và cũng tranh thủ tập.

Theo NLD

Avatar
Avatar
Vẫn như mọi năm! Vẫn vội, vàng vàng ...