Thế giới 10/04/2019 04:01

Những ngôi nhà này được thiết kế để con người có thể lưu trú lại mặt trăng, sao Hỏa…

Theo CNN

Avatar