Thời sự14/09/202103:10

Mỗi chốt kiểm soát dịch ra vào thành phố Hà Nội được trang bị một camera quét QRCode để kiểm tra di biến động của công dân.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Thuận tiện hơn thì nên căn chỉnh và đánh dấu khoảng cách tương đối từ điện thoại đến camera để người dân đặt đúng vị trí nhận QR code, cán bộ không phải hướng dẫn để chỉnh vị trí nữa. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế nói chuyện.