Mạng xã hội02/08/202105:18

Do mải nhìn điện thoại mà không chú ý quan sát, nam thanh niên đi xe máy bất ngờ tông trúng 2 người phụ nữ đang đứng rửa xe.

Nguồn MXHGT
Avatar
Avatar
Rất nhiều thanh niên vừa láu xe vừa nhắn tin -> cần chế tài thật "cứng"!,