Cộng đồng26/05/201912:43

Giáo sư nhận nuôi Buboy không may qua đời vì đột quỵ, chú chó vẫn hàng ngày đi quanh trường và các lớp học tìm ông và cuối ngày thì ngồi chờ đợi trước cửa phòng làm việc của ông.

Video: Philippine Star

 

Avatar