Cộng đồng05/04/202004:32

Tên cướp đội mũ trùm, đeo mặt nạ y tế, cầm dao và dùi cui xông vào cửa hàng rượu đập phá quầy hàng, máy tính tiền và yêu cầu lấy rượu, đồ ăn cho vào túi...

Nguồn: Liveleak

Avatar