Thế giới08/04/202107:00

22 xác ướp Ai Cập đã góp mặt tại một trong những lễ diễu hành đặc biệt nhất nhì thế giới. Sự kiện này được đặt tên là: Lễ diễu hành hoàng kim của các vị Pharaoh, diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Q.N (Theo SCMP | Video: Youtube@L Designs)

Avatar