Hài 21/04/2017 10:16

Ở đời có câu "nghịch dại thì hại bản thân" quả không sai, clip dưới là minh chứng "hùng hồn" cho câu nói đó.Nguồn clip: Youtube

Avatar