Gia đình26/01/202102:30

Trẻ con thường có xu hướng nói dối để không bị phạt hoặc né tránh công việc nào đó mà con không thích. Cha mẹ có thể khắc phục bằng những cách đơn giản.

A.B (Theo health.clevelandclinic, Video: MonkeySee, Educational Video Publishing, Eastern Ontario Health Unit...)

Avatar