Đời sống04/06/201709:25

Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao rất dễ gây ra hình thái nghiêm trọng nhất của tổn thương do nhiệt hay còn gọi là sốc nhiệt.Theo VTV

Avatar