Merops nubicoides là một loài chim trong họ Meropidae. Loài chim ăn ong này có mặt trên khắp châu Phi cận xích đạo

Đ.T (Theo Youtube@Smithsonian Channel)

Avatar
Avatar
Khôn phết nhỉ