Thời sự14/09/201710:59

Vài ngày trước, chuyện dường như không thể đó đã xảy ra/ khi hai tử tù đã đào tẩu thành công khỏi trại tạm giam T16 của Bộ Công an. Điều đáng nói đây là nơi được canh gác hết sức cẩn mật với camera giám sát được gắn ngay trong phòng biệt giamTheo VTC14

Avatar
Avatar
Muốn biết chúng vượt kiểu nào thì chỉ hỏi người canh gác chúng.