Công nghệ01/12/202006:00

Một cuộc cách mạng AI trong lĩnh vực y tế đang được đẩy mạnh giữa đại dịch Covid-19.

A.B (Theo BBC)

Avatar