Hài 22/11/2016 09:05

Chàng trai kiểm tra chất lượng sản phẩm trong siêu thị bằng cách "siêu dị" khiến bạn gái "há hốc mồm".

Nguồn clip: Youtube
Avatar