Ăn ngon23/07/201710:24

Chỉ với một đôi đũa, cây kéo và sự khéo léo, bạn có thể ăn một cách thanh lịch, và sắp cua về hình dạng như cũ.Nguồn clip: FB

Avatar