Trong nước 15/12/2016 09:51

Tại miền Trung, mực nước ở các sông duy trì ở mức cao trên báo động 2. Nhiều khu vực sông suối, vùng trũng thấp tiếp tục ngập sâu trong nước.Theo VTV

Avatar