Đời sống 24/01/2020 03:26

Cùng đón tết theo lịch âm nhưng nhiều quốc gia tại Đông Nam Á lại có những cách thức chào đón năm mới rất khác nhau.

Tổng hợp | Video: Youtube @TV5 InterAksyon, @Rian Maelzer, @Co van Kessel Bangkok, @Artemis Technologies, @Late Knight

Avatar