Đời sống 06/02/2019 06:51

Nói chuyện với động vật, đấu tay đôi, đốt bù nhìn, hình nộm, đập vỡ bát đĩa ném sang nhà hàng xóm hay đón giao thừa ngay tại nghĩa trang là những phong tục đón năm mới kỳ quặc nhất thế giới.

BT (Theo Richest)

Avatar