Công nghệ29/06/202007:29

Đại dịch Covid-19 đã khiến các công ty buộc phải thay đổi phương thức làm việc. Trước đó Google, Twitter hay Amazon... đều đã để nhân viên làm việc từ nhà. Các công ty này cần đưa ra kế hoạch điều chỉnh hợp lý trước khi nhân viên quay trở lại văn phòng làm việc.

M.B (Theo CNBC)

Avatar