Thể thao28/08/202110:08

Trong lúc chờ làm thủ tục sang Saudi Arabia, Đức Chinh nhiệt tình xoa bóp cho Xuân Trường để giảm bớt mệt mỏi. Các tuyển thủ khác chia sẻ đồ ăn, trò chuyện để giúp nhau "vượt qua cơn buồn ngủ".

Linh Trang - Xuân Minh

Avatar