Thế giới động vật 18/02/2020 07:30

Cá sấu vốn là loài động vật máu lạnh và có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất cao

Nguồn Youtube@DearTexas
Avatar