Thế giới động vật 21/01/2019 04:02

Khi đang uống nước cùng bầy đàn ở vũng nước, linh dương Impala con đã mất cảnh giác. Kết quả là nó đã bị cá sấu bắt và ăn thịt.

Nguồn Kruger National Park
Avatar