Đoạn clip ghi lại hình ảnh con báo đốm bị bầy cá sấu xé xác thê thảm dưới sông khiến nhiều người xem kinh ngạc.

Báo đốm có bộ hàm khỏe cho phép chúng săn bắt hươu, nai, chuột lang nước và lợn lòi, thậm chí là cá sấu và trăn. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy con báo đốm bất lực nằm chờ chết dưới sông khi bầy cá sấu lừ lừ tiến lại.

Tổng hợp

Avatar