Là 2 loài bò sát đầu bảng chế ngự vùng đầm lầy hoang dã, cá sấu và trăn Miến Điện là hai đối thủ không đội trời chung.

Theo  Ojatro
Avatar
Avatar
Trăn chết rồi mà